Hem
Tjänster
Bakgrund/Erfarenhet
Kontakt
Om SHIH ledarskap
Tips och länkar
Marina
Marina Marklund

Välkommen till [SHIH] ledarskap
Jag arbetar med coaching, kommunikation samt individ och grupputveckling i arbetslivet, på alla nivåer. På dessa sidor vill jag förmedla de tjänster jag erbjuder, min syn på coaching och hur man kan arbeta med coaching och kommunikation i ledarskaps- och medarbetarutveckling.

Coaching är en målstyrd process som stõdjer dig att uppnå mål snabbare och effektivare än vad du skulle klara på egen hand. Den utgår från dig och att du vet bäst själv vad du behöver för din egen utveckling.
Du får stöd i att se dina möjligheter och val.
Läs mer om coaching

Kommunikation ligger till grund för alla mellanmänskliga relationer.
När det uppstår missförstånd och konflikter är det ofta kommunikationen som gnisslar. Du får träna i att med integritet och empati nå fram med och ta emot budskap.
Läs mer om kommunikation

Engagemang och arbetsglädje hos ledare och medarbetare skapar lönsamma företag. Att åstadkomma en företagskultur som tar tillvara allas resurser låter som en utopi...
Läs mer om individ och grupputveckling

[SHIH] ledarskap - Tel: 0705 1998 12   E-Mail: marina.marklund@shihledarskap.se